Het Sustainable IT charter tekenen

Aanvraagprocedure

Etapes processus candidature charte NR

Stap 1: AANVRAAGFORMULIER

Invullen en indienen van aanvraag formulier

Stap 2: ONTVANST AANVRAAG VIA MAIL

Ontvangst van de bevestigingsmail van de aanvraag + samenvatting van de verstrekte informatie

Stap 3: BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Beoordeling van de in de aanvraag verstrekte informatie.

Stap 4a: AANVULLENDE INFORMATIE

Ontvangst van de e-mail met een overzicht van de ontbrekende informatie die moet worden teruggestuurd. Keer dan terug naar de evaluatie

Stap 4b: E-MAIL VOOR DOCUMENTONDERTEKENING

Ontvangst van de aanvaardingse-mail met de uitnodiging om het Charter te ondertekenen.

Stap 5 : ONDERTEKENING VIA YOUSIGN

Ondertekening van het document via de Yousign-interface.

Stap 6: ONLINE ZETTEN

Ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de ondertekening + online zetten van de organisatie + toegang tot de PDF van het ondertekende Charter.

Aanvraagformulier

De velden aangeduid met een asterisk * zijn verplicht.

Administratieve informatie

Informatie van de aanvragende organisatie

Gegevens van de ondertekenende vertegenwoordiger

Contactgegevens van het contactpunt (indien verschillend van de ondertekenende vertegenwoordiger)

Extra informatie

Gelieve een land van verblijf te kiezen in de rubriek "Gegevens van de aanvrager'

Sustainable IT vragenlijst

1. Hebt u al acties ondernomen in uw organisatie? *
Wat voor soort acties heeft u al ondernomen in uw organisatie ? *

Uw organisatie, uw teams en uw stakeholders betrekken bij een verantwoorde digitale aanpak (opleiding, bewustmaking, informatie, etikettering)

De gegevens van uw organisatie van uw werknemers, klanten en leveranciers beschermen, op het gebied van cyberbeveiliging, infrastructuur en RGPD of door de beginselen van de GDPR te volgen in overeenstemming met de plaatselijk geldende gegevensbeschermingsvoorschriften lokaal van toepassing zijn voor andere landen. (gegevensbeheer, beveiligingsplan)

Verleng de levensduur van uw IT-producten (hardware en diensten), door ze niet automatisch te vervangen, maar te repareren en ze een tweede leven te geven

Uitvoering van een verantwoord digitaal aankoopbeleid

Bevorderen van een optimaal energieverbruik van uw informatiesysteem (IS) (voetafdrukmeting, IS-optimalisering, beleid inzake apparatuur beheer, poolen van apparatuur)

Bevorder het verantwoord ontwerpen van uw digitale diensten (toegankelijkheid, eco-design)

Het voeren van een HR-beleid dat diversiteit in aanwerving en profielen en respect voor het leven bevordert.

Open, soevereine en collaboratieve toegang tot gegevens te bevorderen (bv. gratis, eco-ontworpen software, met respect voor de privacy van de gebruikers)

Bevordering van innovatie op sociaal en ecologisch vlak

2. Welk percentage van uw werknemers heeft u al gesensibiliseerd voor Sustainable IT?
3. Welk percentage van uw werknemers zal binnen 1 jaar op de hoogte zijn van de Sustainable IT?
4. Welk percentage van uw werknemers is gecertificeerd over Sustainable IT?
5. Welk percentage vrouwen in het bedrijf bekleedt een leidinggevende functie (manager, directeur) in de digitale sector?
6. Wie is betrokken bij het ondertekeningsproces? *
7. Hoe bent u van plan bij te dragen aan het netwerk van ondertekenaars? *
8. Hoeveel tijd zou u kunnen besteden aan het netwerk?
9. Wat verwacht u van het netwerk?
10. Aan welke Sustainable IT thema's gaat u het komende jaar werken? *

Uw organisatie, uw teams en uw stakeholders betrekken bij een verantwoorde digitale aanpak (opleiding, bewustmaking, informatie, etikettering)

De gegevens van uw organisatie van uw werknemers, klanten en leveranciers beschermen, op het gebied van cyberbeveiliging, infrastructuur en RGPD of door de beginselen van de GDPR te volgen in overeenstemming met de plaatselijk geldende gegevensbeschermingsvoorschriften lokaal van toepassing zijn voor andere landen. (gegevensbeheer, beveiligingsplan)

Verleng de levensduur van uw IT-producten (hardware en diensten), door ze niet automatisch te vervangen, maar te repareren en ze een tweede leven te geven

Uitvoering van een verantwoord digitaal aankoopbeleid

Bevorderen van een optimaal energieverbruik van uw informatiesysteem (IS) (voetafdrukmeting, IS-optimalisering, beleid inzake apparatuur beheer, poolen van apparatuur)

Bevorder het verantwoord ontwerpen van uw digitale diensten (toegankelijkheid, eco-design)

Het voeren van een HR-beleid dat diversiteit in aanwerving en profielen en respect voor het leven bevordert.

Open, soevereine en collaboratieve toegang tot gegevens te bevorderen (bv. gratis, eco-ontworpen software, met respect voor de privacy van de gebruikers)

Bevordering van innovatie op sociaal en ecologisch vlak

Even wachten...